top of page
43426749_1890978147651169_7718824007855767552_n.jpg

Visie & reglement

De Bronzen Uil streeft de bekendmaking van de vrije gedachten na, middels aandacht voor recente boeken die een actueel en/of universeel thema behandelen. Zo kwamen tijdens de afgelopen edities van Het Betere Boek de volgende onderwerpen aan bod: euthanasie, het verwerken van een oorlogstrauma, omgaan met verliefdheid/seksualiteit, vrijzinnig politiek engagement, de toekomst van de democratie,…

De beslissingen over het algemene kader van deze prijs worden genomen door de bestuursorganen van het Willemsfonds en van het Algemeen-Nederlands Verbond in samenspraak met de directeur van het Willemsfonds.       De jury adviseert over de organisatie en het reglement. De jury wordt op advies van de directeur van het Willemsfonds samengesteld met het oog op deskundigheid en draagvlak. Bij de samenstelling van de jury wordt gestreefd naar genderevenwicht en de toepassing van de engagementsverklaring diversiteit die het Willemsfonds onderschreef. Er wordt ook gelet op een verdeling van het aantal juryleden tussen Vlaanderen en Nederland. De jury bestaat uit een voorzitter, aangeduid door de bestuursorganen van beide initiatiefnemers,

en minstens 5 en maximum 7 andere leden.

De auteur die De Bronzen Uil wint, wordt bekroond met €10.000. Alle genomineerden ontvangen tevens € 250 als vergoeding voor hun aanwezigheid op Het Betere Boek. Daarnaast is er de uitreiking van De Lezersprijs die door verschillende, aanvullende platformen verkozen wordt. Aan elk platform wordt eenzelfde aandeel van de stemmen toegewezen. Er kan gestemd worden vanaf de bekendmaking van de genomineerden tot de woensdag voorafgaand aan de uitreiking van Het Betere Boek. De winnaar van de Lezersprijs krijgt een kunstwerk.

bottom of page